สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 1/2563

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ธนกุล ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 1/2563 ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลประโคนชัย (อำนวยกิจราษฎร์วิทยาคาร) ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นายสมศักดิ์ สุขสำโรง รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม บุคลากรทางการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ในการประชุมครั้งนี้ นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ธนกุล ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 ได้มอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรสถานศึกษาที่มีระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาประจำปีการศึกษา 2562 (รางวัล IQA AWARD) ระดับยอดเยี่ยม และเกียรติบัตรระดับดีเด่น ซึ่งมีสถานศึกษาในสังกัดได้รับรางวัล ดังนี้ 1.สถานศึกษาขนาดใหญ่ ได้แก่ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 2.สถานศึกษาขนาดกลาง ได้แก่ โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเจริญ 3.สถานศึกษาขนาดเล็ก ได้แก่ โรงเรียนบ้านขามตาเบ้า โรงเรียนบ้านบุญช่วย และ โรงเรียนบ้านศรีสุข จากนั้นได้มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรกตามโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ของ สสวท. ประจำปีการศึกษา 2562 , โครงการต้นแบบอาหารกลางวัน ระดับประเทศ ประจำปี 2562 ได้แก่ โรงเรียนวัดบ้านหนองพลวง ได้รับโล่พร้อมเกียรติบัตร ระดับดีเด่น และโรงเรียนวัดบ้านเมืองต่ำ ได้รับเกียรติบัตร ระดีบดี จากกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ฯลฯ พร้อมนี้ นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ธนกุล ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 ได้แสดงความยินดีกับผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดที่ได้รับคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จำนวน 5 ท่านด้วย ทั้งนี้ นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ธนกุล ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 ได้กล่าวท้ายการประชุมว่า สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 ได้ดำเนินการเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาประโคนชัย ชื่อบัญชี “กองบุญบุรีรัมย์ เขต 2” เพื่อระดมงบประมาณจากผู้มีจิตศรัทธา เพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่มีผลกระทบทางด้านอุบัติภัยต่าง ๆ เช่น ภัยพิบัติทางธรรมชาติ สาธารณภัย อุบัติเหตุ ภัยบุคคล และเป็นทุนการศึกษาแก่นักเรียนด้อยโอกาสที่เรียนดี มีฐานะยากจนและมีความประสงค์ศึกษาต่อเพื่อป้องกันและแก้ปัญหานักเรียนหยุดเรียนและออกกลางคัน โดยประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ร่วมบริจาคตามกำลังศรัทธา เนื่องในวันคล้ายวันเกิดของแต่ละท่านและผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคได้ในกรณีต่าง ๆ โดยสามารถโอนเงินผ่านบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาประโคนชัย ชื่อบัญชี “กองบุญบุรีรัมย์ เขต 2” เลขที่บัญชี 316-0-67506-8 บริจาคโดยตรงหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 โทร. 061-4867477