สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา

เมื่่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 นายประทีป ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 มอบหมายให้นายจุติพร ขาวมะลิ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ณ ห้องประชุมไชยชนะวดีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 การประชุมนี้มีวัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์นโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อจัดทำเป็นแผนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ ผู้เข้าร่วมประชุมได้แก่รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 27 คน ภาพ/ข่าว ประยูร พงษ์ประยูร ปชส.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2