สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ตรวจสอบและกลั่นกรองคุณสมบัติของผู้เสนอขอพระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2563

      วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562  เวลา  09.00  น. นายประกิจ พุ่มพฤกษ์ ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 เป็นประธานประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและกลั่นกรองคุณสมบัติของผู้เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2563  วัตถุประสงค์การประชุมเพื่อให้การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2563  ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบและแนวปฏิบัติที่กำหนด  ณ ห้องประชุม 2 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2