ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนจังหวัดพิจิตร 

เมื่อ 19 พ.ย.62 ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 พร้อมด้วยว่าที่พันตรีสุวิศิษฏ์ กันทา รอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนจังหวัดพิจิตร  เพื่อพิจารณาแนวปฏิบัติการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563 ของจังหวัดพิจิตร ให้ดำเนินไปอย่างถูกต้อง ที่ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิจิตร จำกัด