สพม.36 เข้าร่วมประชุม “พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 45/2562”

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.00 น. นายวรพงษ์ สันติวงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 2 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 พร้อมด้วยบุคลากรในสำนักงานเข้าร่วมประชุมวีดีโอคอนเฟอร์เร้นซ์ พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 45/2562 ณ ห้องประชุมภูชี้ฟ้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เพื่อรับฟังข้อราชการจาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน/ น.ส.กาญจนา  ธรรมสอน  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ภาพ-ข่าว