ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 ร่วมกิจกรรมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “เพิ่มรอยยิ้ม เติมความสุข ให้คนยโสธร” ณ โรงเรียนบ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 ร่วมกิจกรรมหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “เพิ่มรอยยิ้ม เติมความสุข ให้คนยโสธร” ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีนายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในกิจกรรมดังกล่าว
ซึ่งในเวลา 08.00 น. ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และพบปะกับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว ณ โรงเรียนบ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
นายวรชาติ ธนาคุณ : ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว
บรรชา เพชรโพธิ : ภาพ

 

           

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2