ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนแม่อ้อประชารัฐ ต.แม่อ้อ อ.พาน จ.เชียงราย

นายเฉลิมชนม์ แน่นหนา ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมความคืบหน้าในการก่อสร้างอาคารเรียนของโรงเรียนแม่อ้อประชารัฐ สระว่ายน้ำ และโรงอาหารห้องเรียนอนุบาล เมื่อวันศุกร์ที่ 22 พ.ย.2562 เวลา 15.00 น. ณ โรงเรียนแม่อ้อประชารัฐ ต.แม่อ้อ อ.พาน จ.เชียงราย

วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562 นายทศพร จันทร์เนตร ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ได้นำนายเฉลิมชนม์ แน่นหนา ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจการบริหารจัดการโรงเรียนแม่อ้อประชารัฐ ตำบลแม่อ้อ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

ซึ่งเป็นโรงเรียนดีใกล้บ้าน โครงการนำร่องของ สพฐ ปัจจุบันมีนักเรียน 147 คน และพร้อมที่จะรับการเรียนรวมของโรงเรียนในเครือข่ายที่เหลืออีก ในปีการศึกษา 2563 ทั้งโรงเรียนบ้านแม่แก้วเด่นชัย นักเรียน 10 คน โดยครูจะเกษียณอายุราชการในเดือนกันยายน 2563 และในปี 2564 นี้

 

พร้อมทั้งโรงเรียนโป่งทะลายใหม่เจริญ นักเรียน 2 คน และโรงเรียนบ้านจำผักกูดทรายทอง เหลือนักเรียน 5 คน ซึ่งจะเป็นไปตามแผนการควบรวมโรงเรียนเก่าโรงเรียนเป็น 1 โรงเรียนในปี 2564

วิดีโอ