สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต 2 ร่วมพิธีวางพวงมาลา และถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี 2562

ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต 2 ร่วมกับโรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) ได้ร่วมกันประกอบพิธีวางพวงมาลา และถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี 2562 เนื่องด้วยวันที่ 25 พฤศจิกายนของทุกปี ตรงกับวันคล้ายวันสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 พระผู้ทรงพระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย
โดยมีนายคชาภัฎ จูมผา รองผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เป็นประธานในพิธีดังกล่าว นายราชันต์ บุญหล้า ผอ.โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)กล่าวรายงาน ณ โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร
แก้ว ฉัตรจอหอ, ยีน บุญหล้า : ภาพ

          

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2