สพม.36 ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา “อิงโขงเกมส์”

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. นายวรพงษ์ สันติวงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 2 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา “อิงโขงเกมส์” ณ สนามกีฬาโรงเรียนเชียงของวิทยาคม อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย โดยกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา สหวิทยาเขตอิงโขง มีกำหนดการแข่งขันกีฬานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 25 – 29 พฤศจิกายน 2562 /นายวงศกร คำตั๋น ประชาสัมพันธ์โรงเรียนเชียงของวิทยาคม-ภาพ / น.ส.กาญจนา ธรรมสอน  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ-ข่าว