สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ร่วมรับชม “พุธเช้า…ข่าว สพฐ” ครั้งที่ 46/2562

        วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562  เวลา  08.00  น.  นายประกิจ  พุ่มพฤกษ์ ผอ.สพป.ปราจีนบุรี  เขต  2   พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด  ร่วมรับชม “พุธเช้า…ข่าว สพฐ.”  ครั้งที่ 46/2562   ณ  ห้องประชุม  2  สพป.ปราจีนบุรี  เขต  2  เพื่อรับทราบนโยบาย  แนวทางการดำเนินงานด้านการจัดการศึกษา ในการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ  ซึ่งส่งสัญญาณ   Conference   จากส่วนกลาง สพฐ.