สพม.36 เข้าร่วมประชุม”พุธเช้า ข่าว สพฐ. “ ครั้งที่ 46/2562 

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.00 น. นายวรพงษ์ สันติวงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 2 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ข้ราชการ และบุคลากรในสำนักงาน เข้าร่วมประชุม วีดีโอคอนเฟอร์เร้นซ์  ”พุธเช้า ข่าว สพฐ. “ ครั้งที่ 46/2562   ณ ห้องประชุมภูชี้ฟ้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เพื่อรับฟังข้อราชการจาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน /น.ส.กาญจนา  ธรรมสอน  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ /ภาพ-ข่าว