สพม.36 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก สพม.26

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เวลา 11.00 น. นายวรพงษ์ สันติวงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 2 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 มอบหมายให้ นายเรืองชัย ตามรภาค ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ให้การต้อนรับ  นายสุดใจ สุปัญบุตร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และคณะเจ้าหน้าที่  จำนวน 8 คน  จาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26  ที่ขอความอนุเคราะห์เข้าศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การบริหารจัดการ ของ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ณ ห้องเกียรติยศ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 /น.ส.กาญจนา  ธรรมสอน  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ภาพ-ข่าว