สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชุมคณะกรรมการจัดงานวันครู ครั้งที่ 64 ประจำปี พ.ศ.2563

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 นายประทีป ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการจัดงานวันครู ครั้งที่ 64 ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผอ.สพท., รอง ผอ.สพท.,ประธานเครือข่ายสถานศึกษาทุกเครือข่ายหรือผู้แทน การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อหาแนวทางและรูปแบบในการจัดงานฯ ที่ประชุมมีการอภิปายอย่างกว้างขวาง มีมติให้จัดงานแยกเป็นอำเภอ จำนวน 8 จุด โดยขอให้แจ้งสถานที่ในการจัดงานให้สำนักงานเขตพื้นที่ฯ ทราบภายในวันที่ 12 ธันวาคม 2562 เพื่อจะได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ภาพ/ข่าว ประยูร พงษ์ประยูร ปชส.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2

Latest posts by ประยูร พงษ์ประยูร (see all)