ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด ณ โรงเรียนบ้านดงสวาง และโรงเรียนบ้านบ้านคำกลาง อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร

ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.20 น. นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม และเยี่ยมชมสวนเกษตรในโครงการอาหารกลางวัน และโครงการเพาะเลี้ยงปลาดุก เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ โรงเรียนบ้านดงสวาง อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร
ต่อมา เวลา 10.00 น. ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน และให้กำลังใจครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านบ้านคำกลาง อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร
กฤษณา ป้องศรี, อรวรรณ ทองดี : ภาพ
นายวิชญ์พงศ์ สุขบัติ : ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงสวาง
นางสาวอรวรรณ ทองดี : รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำกลาง

    

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2