พิษณุโลก เขต 2 เตรียมพร้อมเดินวิ่งการกุศล รักไทยร่มเกล้ามินิฮาล์ฟมาราธอน 2019

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมดินทอง 1 สพป.พิษณุโลก เขต 2 นายอุดม สายโท รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 ประธานการประชุมเตรียมความพร้อมกิจกรรมเดินวิ่งการกุศล รักไทยร่มเกล้ามินิฮาล์ฟมาราธอน 2019 เพื่อช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนประสบภัยจากพายุโซนร้อน โพดุล ซึ่งกิจกรรมจะดำเนินการในวันที่ 10 ธันวาคม 2562 เส้นทางโรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่ ถึง สวนข้าวตูภูข้าวฟ่าง โดยมีนายกสมาพ้นธ์ สมาคมผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา 3 อำเภอ ประธานเครือข่าย 9 เครือข่าย และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม