ผู้บริหารสถานศึกษา สพป.อุบลราชธานี เขต 4 ศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบการใช้เทคโนโลยี โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) สพป.บุรีรัมย์ เขต 3

ดร.วันชัย บุญทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 ได้รับมอบหมายจาก นายนิรัตน์ ทะมีพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 นำคณะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบการใช้เทคโนโลยี, การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ, STEM และลูกเสือต้นแบบ ของโรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 โดยมี นายโผน คำลอย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านถนนหัก(เพียรประจงวิทยา) ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 เป็นผู้แทนในนาม สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 ให้การต้อนรับ และมี นายธีระ คนชุม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) พร้อมคณะครู ให้การต้อนรับและนำเสนอการบริหารจัดการเรียนการสอนและผลความสำเร็จของนักเรียน โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมศึกษาดูงานครั้งนี้ จำนวน 143 คน เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2561 ณ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
———————————-