งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ดำเนินการจัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระหว่างวันที่ 8 – 10 พฤศจิกายน 2561 ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายประจวบ  อาจารพงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีนายจรูญ แสนวิจิตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงาน พร้อมนี้หัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ และบุคลากรในสังกัด สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ร่วมให้การต้อนรับ ณ ลานอเนกประสงค์ที่ว่าอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน หลังจากพิธีการเปิดงาน ได้มีการแสดงโขนของคณะโขนโรงเรียนบ้านโพซอ ภายใต้โครงการโขนบนดอย สนับสนุนโดย สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 และบริษัทน้ำมันอพอลโล (ไทย) เรื่องรามเกียรติ์ ตอน รามาวตาร และการแสดงความสามารถด้านต่าง ๆ ของนักเรียนในสังกัด ซึ่งเป็นที่ประทับใจ และได้รับชื่นชมของผู้ที่มาร่วมงานเป็นอย่างมาก