นายยงยุทธ พรหมแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์เขต ๑ ร่วมประชุม Video Conference การจัดทำบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานในหน้าที่รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและศึกษานิเทศก์ เขตตรวจราชการที่ ๑๒

วันพุธที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ นายยงยุทธ พรหมแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์เขต ๑ ร่วมประชุม Video Conference การจัดทำบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานในหน้าที่รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและศึกษานิเทศก์ เขตตรวจราชการที่ ๑๒ โดยนายณัฎฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ณ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ช่อเอื้อง ชาสุนทร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๑

Latest posts by ช่อเอื้อง ชาสุนทร (see all)