ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ร่วมพิธีวันพ่อแห่งชาติ

>>>>>>วันที่ 5 ธันวาคม 2562 เวลา 7:00น. นายณัทกร แก้วประชุม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วย บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่ฯ และหัวหน้าส่วนฯ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
>>>>>>8:00น. นายณัทกร แก้วประชุม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ร่วมพิธี ถวายพานพุ่มดอกไม้สด หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และถวายบังคม โดยมีนายสังคม เกิดก่อ นายอำเภอระแงะ เป็นประธานในพิธี นำเหล่าข้าราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชนและภาคประชาชน กล่าวถวาย ราชสดุดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ