สพป.ยโสธร เขต 2 ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 ณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำกุดชุมพัฒนา และหอประชุมอำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร

ในวันที่ 5 ธันวาคม 2562 นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ พร้อมด้วย รองผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 ผอ.กลุ่ม สพป.ยโสธร เขต 2และเจ้าหน้าที่ สพป.ยโสธร เขต 2 ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 โดยมีนายจุราวัตร ภูแก้ว นายอำเภอกุดชุม เป็นประธานในพิธีดังกล่าว
เวลา 07.00 น. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์และสามเณร จำนวน 89 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำกุดชุมพัฒนา
เวลา 09.00 น. ร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ และถวายบังคม ณ หอประชุมอำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2