การตรวจสอบภายใน ระดับสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม

วันที่ 5 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายวรพงษ์ สันติวงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 2 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 มอบหมายให้ นางดวงมณี แก้วสระแสน ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน พร้อมด้วย น.ส.กนกพร จีระวงค์ นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ ลงพื้นที่ตรวจสอบภายใน ระดับสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม จังหวัดพะเยา โดยมีนายเลิศ จันธิมา ผู้อำนวยการโรงเรียนฟากกว๊านวิยาคม และคณะครูให้การต้อนรับ    และร่วมให้ข้อมูล/น.ส.กาญจนา  ธรรมสอน  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ข่าว