สพป.สิงห์บุรี ร่วมพิธีเปิดงานและให้กำลังใจนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69

สพป.สิงห์บุรี ร่วมพิธีเปิดงานและให้กำลังใจนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 (ภูมิภาคภาคกลางและภาคตะวันออก) จังหวัดสมุทรปราการ
วันที่ 7 ธันวาคม 2562 ดร.พิเชฐร์ วันทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 (ภูมิภาคภาคกลางและภาคตะวันออก) จังหวัดสมุทรปราการ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี สมุทรปราการ และในโอกาสนี้ ดร.พิเชฐร์ วันทอง ผอ.สพป.สิงห์บุรี พร้อมบุคลากร สพป.สิงห์บุรี ได้ไปเยี่ยมและให้กำลังใจคณะครูและนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันในงานดังกล่าว ซึ่ง สพป.สิงห์บุรี ได้ส่งเข้าร่วมแข่งขัน จำนวน 196 กิจกรรม จำนวนโรงเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน(รวมสังกัดของเทศบาล) 116 โรงเรียน จำนวนนักเรียน 540 คน ครู 329 คน รวมทั้งสิ้น 869 คน โดยมี นายอนุชา บูรพชัยศรี เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานปีการศึกษา 2562 (ภูมิภาคภาคกลางและภาคตะวันออก) จังหวัดสมุทรปราการ วันที่ 7 ธันวาคม 2562 ดร.พิเชฐร์ วันทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 (ภูมิภาคภาคกลางและภาคตะวันออก) จังหวัดสมุทรปราการ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี สมุทรปราการ และในโอกาสนี้ ดร.พิเชฐร์ วันทอง ผอ.สพป.สิงห์บุรี พร้อมบุคลากร สพป.สิงห์บุรี ได้ไปเยี่ยมและให้กำลังใจคณะครูและนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันในงานดังกล่าว ซึ่ง สพป.สิงห์บุรี ได้ส่งเข้าร่วมแข่งขัน จำนวน 196 กิจกรรม จำนวนโรงเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน(รวมสังกัดของเทศบาล) 116 โรงเรียน จำนวนนักเรียน 540 คน ครู 329 คน รวมทั้งสิ้น 869 คน โดยมี นายอนุชา บูรพชัยศรี เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน