สพป.สิงห์บุรี คัดเลือก นักจิตวิทยา ประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

 

วันที่ 23 พฤษภาคม 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักจิตวิทยา ประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ดำเนินการสอบคัดเลือก ด้วยวิธีการสอบข้อเขียน และ สอบสัมภาษณ์ มีผู้เข้ารับการคัดเลือกในครั้งนี้ จำนวน 18 ราย ขาดสอบ จำนวน 4 ราย สรุปผู้เข้าสอบทั้งสิ้น 14 ราย โดย ดร.พิเชฐร์ วันทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ได้เป็นประธานประชุมคณะกรรมการฯและได้ควบคุมดูแลการดำเนินงานทุกขั้นตอนให้เกิดความบริสุทธิ์ ยุติธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้