ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 กล่าวต้อนรับ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ในการประชุมสัมมนาการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับของจังหวัดยโสธร บูรณาการร่วมกับโครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน กิจกรรมแนะนำอาชีพให้นักเรียน นักศึกษา

ในวันที่ 6 ธันวาคม 2562 นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 กล่าวต้อนรับ นางสาวสิริมา วัฒโน รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ในการประชุมสัมมนาการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับของจังหวัดยโสธร บูรณาการร่วมกับโครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน กิจกรรมแนะนำอาชีพให้นักเรียน นักศึกษา ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2

วัตถุประสงค์ : เพื่อสร้างความเข้าใจ และเตรียมความพร้อมให้ผู้บริหารสถานศึกษา และเครือข่าย ครูแนะแนว ได้รับความรู้ความเข้าใจ แนวทางปฏิบัติตามโครงการดังกล่าว สามารถขยายผลไปสู่การแนะแนวอาชีพให้นักเรียนนักศึกษา ใช้เป็นเครื่องมือ ที่จะสำเร็จการศึกษา และที่จะประกอบอาชีพ และหางานทำตามความสนใจ ความชอบ และความถนัดของตนเองได้

   

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2