ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 มอบทุนการศึกษาเด็กดี

เมื่อ 9 ธันวาคม  2562 ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 มอบทุนการศึกษาที่มีผู้ใจบุญร่วมกันบริจาค ให้กับเด็กหญิงเกสรา ศรีวิเศษ นักเรียนชั้น ป. 2 โรงเรียนบ้านยางสุขวัฒน์ อำเภอวชิรบารมี ซึ่งเป็นเด็กดี ฐานะยากจน จากการลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนดังกล่าว พบว่าครอบครัวมีฐานะยากจน  อาศัยอยู่กับพ่อแม่บุญธรรม แม่เป็นโรคเบาหวาน ถูกตัดขา ต้องช่วยทำงานบ้านทุกอย่าง หุงข้าว ซักผ้า ถูบ้าน เท่าที่เด็กอยู่ ป.2 จะทำได้