การประชุมสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น. นายจรูญ แสนวิจิตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 เป็นประธานในการประชุมสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2561 เพื่อพิจารณารายละเอียดโครงการของ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ที่ดำเนินการแล้วตามยุทธศาสตร์และกลุ่มงาน ณ ห้องประชุมเอื้องแซะ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2