สพป.พิจิตร เขต 1 ประเมิน Coaching Team ผอ.โรงเรียน

เมื่อ 12 ธันวาคม  2562 ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 พร้อมด้วยนายทรงกิต จันทรมณี ผู้ทรงคุณวุฒิ นายศรายุทธ ตาสี ผอ.รร.อนุบาลสากเหล็ก ออกประเมิน Coaching Team โรงเรียนวัดใหม่ ราษฎร์บำรุง อำเภอสามง่าม และตรวจเยี่ยม สร้างขวัญ กำลังใจ ให้กับผู้บริหาร ครู และนักเรียน ดูการบริหารจัดการด้านการศึกษา  ความสะอาด ความปลอดภัย อาคาร สถานที่ การอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน