สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ประชุมผู้บริหารโรงเรียน ครั้งที่ 8/2562

      วันที่ 12 ธันวาคม  2562  เวลา 09.00 น.  นายสุชีพ  ช่วยแก้ว  รอง ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2  รักษาราชการแทน  ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2   เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.ปราจีนบุรี เขต 2  ครั้งที่ 8/2562  ก่อนเปิดการประชุม  ประธานได้มอบเกียรติบัตรให้กับนางสาวธัญจิรา  สำเภา  นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนบ้านบุเสี้ยว  ที่ผ่านการประเมินคัดเลือกเพื่อรับรางวัลพระราชทาน  ระดับจังหวัด  ประจำปี  2562   จากนั้น  ผู้ที่เข้าประชุมได้ร่วมกันไหว้พระ สวดมนต์  ร้องเพลงชาติ   กล่าวปฏิญญาเขตสุจริต   เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา  และพระมหากษัตริย์    และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมเป็นลำดับต่อไป  ณ  ห้องประชุม 3  สพป.ปราจีนบุรี เขต 2