สพม.36 ประเมินโรงเรียนสวย ภูมิทัศน์สดใส ปลอดภัย ไร้มลพิษ ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

วันที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายวรพงษ์ สันติวงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 2 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เป็นประธานประเมินโรงเรียนสวย ภูมิทัศน์สดใส ปลอดภัย ไร้มลพิษ  ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประเภท โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย โดยมีนายประดิษฐ์ โพธิกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย และคณะครู ให้การต้อนรับ และร่วมให้ข้อมูล ในการนี้ มีคณะกรรมการ จาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เข้าร่วมการประเมินด้วย  /น.ส.กาญจนา  ธรรมสอน  นักประชาสัมพันธืชำนาญการ /ข่าว