เปิดอบรม…“การประเมินโครงการ” 

เมื่อ 14 ธันวาคม  2562 ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การประเมินโครงการ” ของกลุ่มโรงเรียนในเมือง เพื่อพัฒนาบุคลากร โดย ดร.กีรติ จันทรมณี และ ดร.วนิดา จันทรมณี เป็นวิทยากรให้ความรู้ ที่ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้โรงเรียนอนุบาลเมือง(ท่าหลวงสงเคราะห์)