ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 เยี่ยมสนามสอบโครงการ Genius IPST โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก) อ.พาน

เยี่ยมสนามสอบโครงการ Genius IPST โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก) อ.พาน
นายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 ตรวจเยี่ยมคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียน โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ Genius IPST จากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สสวท.) โดยมี ดร.ณัฏฐกันย์ ใจกันทา รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 เจ้าหน้าที่และคณะครูร่วมเป็นคณะกรรมการกำกับการสอบ เมื่อเวลา 10.30 น. ณ สนามสอบโรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก) อ.พาน (ลัดดาวรรณ/ภาพ-ข่าว)

เว็บไซต์โครงการฯ
http://genius.ipst.ac.th/