สพป.มหาสารคาม เขต 1 และโรงเรียนในสังกัดเตรียมพร้อมจัดการแข่งขันกีฬา “สพฐ.เกมส์”

สพป.มหาสารคาม เขต 1 และโรงเรียนในสังกัดเตรียมพร้อมจัดการแข่งขันกีฬา “สพฐ.เกมส์” ตามนโยบาย  พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศึกษาธิการ บูรณาการงานด้านกีฬาระหว่างหน่วยงานต่างๆ เข้าสู่ระบบการศึกษา บริการประชาชน  และเพื่อให้นักเรียนได้แสดงความสามารถด้านทักษะกีฬา พร้อมทั้งพัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ และสังคม ป้องกันเยาวชนให้ห่างไกลจากยาเสพติด และพัฒนาความสามารถด้านกีฬาสู่การเป็นนักกีฬามืออาชีพ  ซึ่ง สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน สพฐ.เกมส์       ในระดับจังหวัด ระหว่างวันที่ 23-25 พ.ย. 2561 และระดับภาค ระหว่างวันที่ 27 พ.ย. –    2 ธ.ค. 2561 ณ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม

นิษชนก อินอุ่นโชติ
Latest posts by นิษชนก อินอุ่นโชติ (see all)