สพป.มหาสารคาม เขต 1 รับชมรายการพุธเช้า…ข่าวโรงเรียน และ รายการพุธเช้า…ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 44/2561

สพป.มหาสารคาม เขต 1 รับชมรายการพุธเช้า…ข่าวโรงเรียน และ รายการพุธเช้า…ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 44/2561 เวลา 07.30 – 09.00 น. ประจำวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมพระราชสารคามมุนี โดยมี รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่มและข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดร่วมรับชมรายการดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

 

นิษชนก อินอุ่นโชติ
Latest posts by นิษชนก อินอุ่นโชติ (see all)