สพป.ปัตตานี เขต 2 ประชุมการแข่งขันกีฬา สพฐ.เกมส์ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 1/2561

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14.30 น. นางปราณี สุวรณะ รองผอ.สพป.ปัตตานี เขต 2  รักษาราชการแทนผอ.สพป.ปัตตานี เขต 2 เป็นประธานการประชุมการแข่งขันกีฬา สพฐ.เกมส์ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมขุนคีรี เพื่อคัดเลือกและแบ่งสายการแข่งขันกีฬา ให้เป็นตัวแทนระดับเขตพื้นที่ไปเข้าร่วมแข่งขันกีฬา สพฐ.เกมส์ ต่อไป