สพป.สระแก้ว เขต 2 ต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก

 

วันที่ 14 มกราคม 2563 นายอัมพล  หันทยุง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ผู้บริหารในกลุ่มเครือข่ายอาคเนย์ และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก พร้อมทั้งให้กำลังใจผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านแสนสุข อำเภออรัญประเทศ

ภาพข่าวจาก ปชส.สพป.สระแก้ว เขต 2 (นิตติยา หัดรัดไชย)