ผอ.สพป.สระแก้ว เขต 2 ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในสังกัดและติดตามการติวเข้ม O-NET

 

วันที่ 14 มกราคม 2563 นายอัมพล  หันทยุง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในสังกัด และติดตามการติวเข้ม O-NET ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดหนองติม โรงเรียนกองทัพบกอุทิศบ้านใหม่ไทยถาวร และโรงเรียนบ้านหนองแอก ซักถามและพูดคุยกับนักเรียน พร้อมทั้งมอบแนวทางการสอน และการติวเข้ม O-NET เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ภาพข่าวจาก ปชส.สพป.สระแก้ว เขต 2 (นิตติยา หัดรัดไชย)