ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน จังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 1/2563 

วันที่ 20 มกราคม 2563 เวลา 13.00 น. นายวรพงษ์ สันติวงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชียงราย เขต 2 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 มอบหมายให้ นายอรรณพ จูจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน จังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 1/2563  ณ  ห้องประชุมศาลานพคุณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย โดยมี นายวิญญู สันติภาพวิวัฒนา ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุม/น.ส.กาญจนา ธรรมสอน  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ข่าว