สพป.พิษณุโลก เขต 2 ตรวจเยี่ยมการสอบธุรการโรงเรียน

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 นายบุญสม โพธิ์เงิน ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 มอบหมายให้ ว่าที่ ร.ต.วุฒิพงษ์ บุญญพันธ์โสภณ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ตรวจเยี่ยมการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน พบว่า โรงเรียนบ้านกลาง มีผู้เข้าสอบ 5 คน โรงเรียนชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง มีผู้เข้าสอบ 2 คน โรงเรียนบ้านน้ำริน มีผู้เข้าสอบ 2 คน ซึ่งโรงเรียนได้ดำเนินการจัดสอบตามประกาศ หลักเกณฑ์ และระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ