ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑ บันทึกความร่วมมือ MOU งานมหกรรมแนะแนวการศึกษา “สานฝันสู่เส้นทางสายอาชีพ”

วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายยงยุทธ พรหมแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๑
ร่วมบันทึกความร่วมมือ MOU งานมหกรรมแนะแนวการศึกษา “สานฝันสู่เส้นทางสายอาชีพ” พร้อมร่วมรับชมนิทรรศการ
ณ วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์

Latest posts by ช่อเอื้อง ชาสุนทร (see all)