ลำปาง 2 ประชุมเตรียมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 14 ระดับเขตพื้นที่ 

วันที่ 7 กันยายน 2561  นายเดชะ ธีระตระกูล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดงานการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 14 ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุม 1  สพป.ลำปาง เขต 2  เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 14 ระดับเขตพื้นที่  ซึ่งจะดำเนินการจัดงานในวันที่ 15-16 กันยายน 2561