รับมอบโล่ผู้เกษียณอายุราชการ จากนายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ.

นายวิบูลย์ ทานุชิต ผอ.สพป.ลำปาง เขต 2 รับมอบโล่ผู้เกษียณอายุราชการ จากนายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. พร้อมทั้งแสดงความยินดีและให้โอวาท ณ โรงแรมไมด้าแกรนด์ทราวดี จังหวัดนครปฐม