สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 จัดประชุมคณะกรรมการระดับศูนย์สอบ หัวหน้าสนามสอบ ตัวแทนศูนย์สอบและผู้บริหารโรงเรียน เพื่อเตรียมการบริหารจัดการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2563 นายประทีป ทองด้วง ผอ.สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 มอบหมายให้นายจุติพร ขาวมะลิ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ พร้อมด้วยผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด จำนวน 181 แห่ง ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการระดับศูนย์สอบ หัวหน้าสนามสอบ ตัวแทนศูนย์สอบและผู้บริหารโรงเรียน เพื่อเตรียมการบริหารจัดการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมไชยชนะวดี สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 ในการนี้ได้นำสรุปปัญหาจากการดำเนินการจัดสอบในปีที่ผ่านมา ให้ที่ประชุมรับทราบเพื่อหาทางป้องกันปัญญาหาอันอาจจะเกิดขึ้นได้ในปีนี้ ภาพ/ข่าว ประยูร พงษ์ประยูร ปชส.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2