สพป.พิจิตร เขต 1 มอบทุนการศึกษานักเรียนอยู่ในภาวะยากลำบาก

เมื่อ 23 มกราคม 2563 ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ออกเยี่ยมโรงเรียนบ้านหนองตะเคียน อำเภอสากเหล็ก เป็นขวัญกำลังใจ แก่ผู้บริหาร ครู นักเรียน ทั้งนี้ได้มอบทุนการศึกษา จากกองทุน 84 พรรษาเชิดชูการศึกษา ของ สพป.พิจิตร เขต 1 จำนวน 1,000 บาท ให้เด็กชายชยากร สมบุตร นักเรียนชั้นอนุบาล 3 ฐานะยากจน อยู่ในภาวะยากลำบาก พ่อแม่แยกทางกัน อาศัยอยู่กับปู่ ย่า

ธาริณี ปัญญาวราภรณ์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1