ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 เยี่ยมชมการแข่งขันความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 นายบุญสม โพธิ์เงิน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 เยี่ยมชมให้กำลังใจคณะครู คณะกรรมการ และนักเรียน ในการแข่งขันมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่ ณ โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลง ซึ่งจัดการแข่งขันกลุ่มสาระสังคมศึกษา โรงเรียนบ้านเนินสะอาด จัดการแข่งขันกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ และโรงเรียนรัฐราษฎร์บำรุง จัดการแข่งขันการศึกษาปฐมวัย และภาษาไทย ทั้งนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 จัดการแข่งขันในระหว่างวันที่ 15 – 16 พฤศจิกายน 2561 จำนวน 277 กิจกรรม 9 สนามแข่งขัน