สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ร่วมรับชมนโยบายการปฏิบัติและข้อสั่งการ

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น. บุคลากรในสังกัด สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ประกอบด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรผุ้รับผิดชอบ ร่วมรับชมนโยบายการปฏิบัติและข้อสั่งการที่หน่วยงานในสังกัดต้องดำเนินการเกี่ยวกับการรายงานจำนวนนักเรียนเพื่อแก้ปัญหานักเรียนไม่มีตัวตนจริงในห้องเรียน โดยมี ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ.เป็นผู้มอบนโยบาย ณ ห้องประชุมคอนเฟอเรนซ์ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 และห้องประชุมโรงเรียนในสังกัด