ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 เปิดการแข่งขันกีฬา สพฐ.เกมส์ 2561 ระดับจังหวัดพิษณุโลก

นายบุญสม โพธิ์เงิน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน สพฐ.เกมส์ ครั้งที่ 1 ระดับจังหวัดพิษณุโลก ซึ่ง สพป.พิษณุโลก เขต 2 เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ โดยจัดการแข่งขันในวันที่ 16 -18 พฤศจิกายน 2561 ณ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก เพื่อคัดเลือกนักกีฬาเซปักตะกร้อตัวแทนจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา สพฐ.เกมส์ ในระดับภาคเหนือ ณ จังหวัดสุโขทัย