ร.ร.วัดคีม สพป.สิงห์บุรี ร่วมกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม ของบริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น. ดร.พิเชฐร์ วันทอง ผอ.สพป.สิงห์บุรี กล่าวต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากรของบริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด ณ โรงเรียนวัดคีม อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี โดยมีนายบรรเทิง โนนเปือย ผู้อำนวยการโรงเรียน ซึ่งบริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้จัดกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม ฉโครงการเรียนรู้สู่อาชีพ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (เกษตรอินทรีย์) ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ดีมีประโยชน์ ส่งเสริมพัฒนาการศึกษาให้กับนักเรียน และส่งเสริมสนับสนุนช่วยเหลือให้กับผู้ปกครอง ชุมชนให้มีอาชีพและรายได้เพิ่มขึ้น ในการนี้บริษัทได้สนับสนุนทุนการศึกษา จำนวน 25,000 บาท และมอบห้องคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้ จำนวน 140,000 บาท ให้กับโรงเรียนวัดคีม โดยมี กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ร่วมให้การต้อนรับ