สพป.สระแก้ว เขต 2 เตรียมความพร้อมการประเมินความสามารถด้านการอ่าน

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 นายอัมพล  หันทยุง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 มอบหมายให้นายบันลือ  กันพงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล เป็นประธานการประชุมชี้แจง การประเมินคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2562 ประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (RT) การทดสอบด้วยข้อสอบมาตรฐานในการสอบปลายปี ชั้น ป2, ป4, ป5, ม1 และ ม2 การประเมินคุณภาพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (NT) ณ ห้องประชุมเพชรบูรพา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมแบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 ได้แก่ ประธานเครือข่ายสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์ จำนวน 25 คน กลุ่มที่ 2 ได้แก่ ครูวิชาการโรงเรียน จำนวน 130 คน

ภาพข่าวจาก ปชส.สพป.สระแก้ว เขต 2 (นิตติยา หัดรัดไชย)