สพม.36 เข้าร่วมประชุมโครงการนักเรียนก้าวทันยุติการรังแกในโรงเรียนและโซเซียลมีเดีย

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 น. นายวรพงษ์ สันติวงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 2 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 มอบหมายให้ น.ส.อำภาพร สุภาวงค์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ เข้าร่วมประชุมโครงการนักเรียนก้าวทันยุติการรังแกในโรงเรียนและโซเซียลมีเดีย (Student Act to Stop Bullying in Schools and on Social Media) เพื่อพัฒนา E-Learning และ E-Training ในยุคดิจิตอล ระหว่างวันที่ 8–9 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมรอแยล เบญจา สุขุมวิท กรุงเทพฯ โดยมี นายพร้อมบุญ พานิชภักดิ์ เลขาธิการมูลนิธิรักษ์ไทย เป็นประธานในพิธี/น.ส.กาญจนา  ธรรมสอน  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ข่าว