สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ประชุมชี้แจงตัวแทนคณะกรรมการระดับสนามสอบ “การจัดสอบเพื่อประเมินความสามารถ   ด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562”

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563  นายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  เป็นประธานในการประชุมและมอบนโยบายแก่คณะกรรมการระดับสนามสอบ “การจัดสอบเพื่อประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562” ณ ห้องประชุม 1 สพป.ชัยภูมิ เขต 1  เพื่อชี้แจง  ทำความเข้าใจในการดำเนินการฯ  ให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามมาตรฐานการบริหารการทดสอบ  มีนายพรภิรมย์  สุทธิกานต์   รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  และคณะศึกษานิเทศก์   ร่วมชี้แจงรายละเอียด โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1จะดำเนินการจัดสอบฯ ในวันที่  12  กุมภาพันธ์  2563 นี้